โปรแกรมจับเวลา

Cool Timer 3.7 โปรแกรมจัดการเวลาดีๆ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมจับเวลา ,นับถอยหลัง ,ตั้งปลุก และอื่นๆ

Cool Timer 3.7  โปรแกรมจับเวลา / นับถอยหลัง / จับเวลาไปเรื่อยๆ / ตั้งเตือน / โปรแกรมจัดการเวลาสาระพัดประโยชน์

Free Stopwatch 2.7 โปรแกรมจับเวลาแบบละเอียดสุด ถึง 0.01 วินาที พร้อมบันทึกเวลาล่าสุด…